จุลินทรีย์ในดินอุ่นปล่อยคาร์บอนมากกว่าดินเย็น


จุลินทรีย์ในดินอุ่นปล่อยคาร์บอนมากกว่าดินเย็น

8 ตุลาคม 2562 

 

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1677510

ดินเขตร้อนมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฏจักรคาร์บอนโลก และเป็นแหล่งอาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทว่าการตอบสนองต่อภาวะโลกร้อนยังไม่เป็นที่เข้าใจนัก เมื่อเร็วๆนี้ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยสมิธโซเนียน ทรอปิคอลและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย รวมถึงมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ในสกอตแลนด์ ได้ศึกษาพื้นที่ 4 แห่งในเทือกเขาแอนดีส ในเประเทศเปรู โดยนำดินส่วนในของพื้นดินจากพื้นที่ดังกล่าว ย้ายขึ้นไปไว้บนภูเขาสูง ช่วงระยะทาง 3,000 เมตร มีอุณหภูมิลบ 4-15 องศาเซลเซียส ผลวิจัยชี้ว่าดินในเขตร้อนอาจเป็นแหล่งคาร์บอนจำนวนมาก และปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น การวิจัยนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มที่จะสร้างวงจรตอบรับเชิงบวกขณะที่จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตภายใต้สภาพอากาศอบอุ่นแล้วก็ปล่อยคาร์บอนจากพื้นดินสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น ทีมวิจัยมองว่าลำดับต่อไปคือต้องทดลองภาคสนามเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยเฉพาะในป่าเขตร้อนพื้นที่ลุ่ม.