กรุงเทพมหานคร ติดตั้งและเปิดเดินเครื่องหอสูงฟอกอากาศ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง pm2.5


กรุงเทพมหานคร ติดตั้งและเปิดเดินเครื่องหอสูงฟอกอากาศ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง pm2.5

10 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191010120423376

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการติดตั้ง และเปิดเดินเครื่องหอสูงฟอกอากาศบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องในการลดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศ ขนาดความสูง 4 เมตร กว้าง 1.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม  ใช้หลักการทำงานของพัดลมขนาดใหญ่ที่มีปริมาณลมสูงและกำลังการดึงลมสูง ดึงอากาศให้ไหลผ่านแผ่นกรองฝุ่น 2 ชั้น  โดยปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกทางด้านบน มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โดยใช้กำลังไฟฟ้า 3.5 กิโลวัตต์  ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายของกำลังไฟฟ้า พร้อมกันนี้กรุงเทพยังได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วจำนวน 24 เครื่อง ส่วนที่เหลืออีก 26 เครื่อง กรุงเทพมหานครจะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่ออีกว่า กรุงเทพมหานครจะดำเนินการทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย เป็นเวลา 2-3 เดือน โดยจะเปิดทดลองเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  ซึ่งวันนี้ก่อนเปิดทดลองเดินเครื่อง ได้มีการวัดค่าฝุ่นละออง พบค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 31 ไมโครกรัม ซึ่งขณะนี้ลดลงอยู่ที่ 28 ไมโครกรัม ซึ่งยอมรับว่าผลเป็นที่น่าพึงพอใจ  แต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะมีการประเมินสถานการณ์ฝุ่นดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ทั้งนี้การติดตั้งหอสูงฟอกอากาศเป็นเพียงมาตรการเสริม ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆ ที่ กทม.ดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้นเหตุจริงๆ นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้น บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและไม่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว