คพ. เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากแหล่งกำเนิด


คพ. เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากแหล่งกำเนิด

ลงในเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 208/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และพื้นที่ปริมณฑล สะสมสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) มีความกังวล ห่วงใย และเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันที่แหล่งกำเนิด
นายประลอง กล่าวว่า คพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติงาน/ในการป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 จากแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ โดยวันนี้ (วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ) คพ. ได้ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทำการตรวจวัดควันดำจากรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพฯที่เขตการเดินรถที่ 4 กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 3 (อู่พระราม 9) ซึ่งอู่ดังกล่าวกรมควบคุมมลพิษ ได้เคยทำการตรวจวัดค่าควันดำเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2561 พบค่าควันดำอยู่ในช่วงร้อยละ 11-36 มีค่าควันดำเฉลี่ยร้อยละ 19 ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนดไว้ร้อยละ 45
ผลการตรวจวัดควันดำในวันนี้พบว่า รถโดยสารประจำทางคันเดิมที่เคยตรวจวัดเมื่อปี 2561 มีค่าควันดำลดลงอย่าง มีนัยสำคัญ เช่น รถโดยสารทะเบียน 11-8240 จากร้อยละ 36 (พ.ศ.2561) เป็นร้อยละ 20 (พ.ศ.2562) รถโดยสารทะเบียน 11-9657 จากร้อยละ 20 (พ.ศ.2561) เป็นร้อยละ 16 (พ.ศ. 2562) รถโดยสารทะเบียน 11-9064 จากร้อยละ 23 (พ.ศ.2561) เป็นร้อยละ 17 (พ.ศ. 2562) รถโดยสารทะเบียน 11-8710 จากร้อยละ 20 (พ.ศ.2561) เป็นร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562)
ผลการตรวจวัดควันดำจากรถ ขสมก. ที่ดีขึ้นกว่าผลการตรวจวัดเมื่อปี 2561 สามารถสรุปได้ว่า เป็นผลมาจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ให้รถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปใช้น้ำมัน B20 ทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับการที่ ขสมก. มีมาตรการในการบำรุงรักษารถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ อย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการมาโดยตลอด
สำหรับเรื่องการตรวจวัดรถควันดำ คพ.ร่วมกับ บก.จร., ขส.ทบ., ขสมก. และกทม. ได้มีแผนดำเนินการกับรถยนต์ทุกประเภท โดยได้มีตารางกำหนดการ มาโดยตลอดและจะดำเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อเตรียมรับสถานการณ์หมอกควันที่กำลังจะเกิดขึ้น นายประลอง กล่าว
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=19154