ผงะ! หลุมลึกกว่าเมตรบริเวณชายหาดพัทยา หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่


ผงะ! หลุมลึกกว่าเมตรบริเวณชายหาดพัทยา หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่

18 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9620000100256

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ว่า พบหลุมขนาดใหญ่ที่มีความลึกกว่า 1 เมตร บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา เยื้องศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และกระทบต่อการทำมาหากินของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าสาเหตุของการเกิดหลุมลึกขนาดใหญ่มาจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลลงสู่ทะเลช่วงฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา จนเกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดทอดยาวไปถึงริมทะเล แต่อย่างไรก็ตามแม้สภาพชายหาดเมืองพัทยา จะมีปัญหาในบางจุดแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนตามปกติ เพียงแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมบริเวณชายหาดมากขึ้น