ชลประทานตรวจอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์เตรียมรับมืออุทกภัย


ชลประทานตรวจอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์เตรียมรับมืออุทกภัย

19 ตุลาคม 2562 

 

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_514282/

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลงพื้นตรวจสอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมบรรยายข้อมูลโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มพื้นที่อ่างเก็บน้ำสำหรับช่วยบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนให้ลดลง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี