เหตุปล่อยน้ำเสีย ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ฟันธง สั่งหยุดโรงงานแป้งมันชั่วคราว


เหตุปล่อยน้ำเสีย ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ฟันธง สั่งหยุดโรงงานแป้งมันชั่วคราว

20 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191020101825338

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหนังสือแจ้งบริษัทแป้งมันหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงแก้ไข 7-10 วัน เหตุปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยกุดแข้ ส่งผลให้ปลาตายและต้นข้าวชาวบ้านเสียหาย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูระบบนิเวศ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ชาวบ้านโคกศรี ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมตัวกันร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากมีโรงงานแป้งมันในพื้นที่ ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วยกุดแข้-หนองบึงใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะและเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำยัง ส่งผลให้น้ำระบบนิเวศเน่าเสีย ส่งผลให้ปลาและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำตาย รวมไปถึงต้นข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า หลังได้รับการรายงาน ได้มอบหมายให้ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งอำเภอห้วยผึ้ง ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าน้ำในลำห้วยแข้มีสภาพเน่าเสียจริง สาเหตุเกิดจากการที่โรงงานดังกล่าวได้มีการปล่อยน้ำเสียจากบ่อบำบัดลงมาในลำห้วย จากนั้นได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่าได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหนังสือคำสั่งแจ้งไปยังโรงงานดังกล่าว หยุดประกอบกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เป็นเวลา 7- 10 วัน เพื่อให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 39 พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกำหนดและได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลคำบง ลงพื้นที่วางแนวทางฟื้นฟูสภาพน้ำและระบบนิเวศภายในลำห้วยกุดแข้ เพื่อให้คืนกลับมาสภาพเดิม พร้อมกับตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วยว่า โรงงานดังกล่าวประกอบกิจการอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ ผู้ใดเป็นเจ้าของและเข้าไปครอบครองได้อย่างไร ส่วนด้านการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ได้ให้อำเภอห้วยผึ้งประสานกับทางโรงงานแป้งมัน เพื่อเร่งดำเนินการเจราจาเยียวยาหรือชดเชย เบื้องต้นจากการสำรวจมีประชาชนและเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวน 17 ราย จำนวน 56 ไร่