กทม.-ปริมณฑลฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม/ “ปากน้ำ” เริ่มกระทบสุขภาพ


กทม.-ปริมณฑลฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม/ “ปากน้ำ” เริ่มกระทบสุขภาพ

20 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/110030   กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 ต.ค.62 เวลา 07.00 น. พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 18 – 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน 1 สถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) บริเวณอำเภอปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (51 ไมโครกรัม/ลบ.ม.) ส่วนพื้นที่อื่นคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ในภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.รายงานว่าผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กทม. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 18-39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก-ดี มีเพียงเขตบางพลัด เขตบางคอแหลม เขตหลักสี่ และเขตบางซื่อ ที่อยู่ในคุณภาพอากาศปานกลาง ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และwww.air4bangkok.com