เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือไฟป่าลามพื้นที่พลิกฟื้นครบุรี


เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือไฟป่าลามพื้นที่พลิกฟื้นครบุรี

21 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_515355/

นายพิชัย วิทยาพรพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและควบคุมไฟป่าอำเภอครบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าทดแทนเพื่อติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ดำเนินการปลูกใหม่ บริเวณพื้นที่พลิกฟื้นฝืนป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ท้ายหมู่บ้านหนองโบสถ์ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  และเตรียมดำเนินการจัดทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง นายพิชัย ประธานเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและควบคุมไฟป่าอำเภอครบุรี กล่าวว่า พื้นที่พลิกฟื้นผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี เป็นพื้นที่ที่ได้จากการทวงคืนผืนป่ามาจากผู้ที่บุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำประโยชน์ ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา  มีเนื้อที่นับหมื่นไร่  ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่ากลับคืนมาอีกครั้ง และผลดำเนินการส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างดี ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เพราะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแล ล่าสุดต้นไม้ที่ปลูกมีลำต้นสูงกว่า 3 เมตรแล้ว และตรวจพบร่องรอยสัตว์ป่าออกมาหากินภายในแปลงปลูกป่าเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมาก ก็คือปัญหาไฟป่า เพราะช่วงหน้าแล้ง จะเกิดไฟป่าลุกลามขึ้นได้ง่าย สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้  จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่