จังหวัดชัยภูมิ นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


จังหวัดชัยภูมิ นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

23 ตุลาคม 2562 

 

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191023100103155

นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษได้นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ มาติดตั้งที่บริเวณหน้าศาลาจังหวัดชัยภูมิเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ว่าอยู่ในเกณฑ์เท่าใด หลังจากที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีความห่วงใยชาวชัยภูมิจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากการใช้แอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงได้ประสานให้กรมควบคุมมลพิษ นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวมาติดตั้งที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ พบค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่หากเมื่อดูจากแอปพลิเคชั่นอื่นจะพบค่าเฉลี่ยสูงกว่าถึง 3 เท่า ซึ่งจะคลาดเคลื่อน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษแนะนำว่าแอปพลิเคชั่นที่น่าเชื่อถือคือ แอปพลิเคชั่น Air 4thai ของกรมควบคุมมลพิษ สามารถดาวน์โหลดได้จากสมาร์ทโฟนทั่วไป อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาขยะ ตอซัง ฟางข้าว เป็นต้น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และบดบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนน