กสทช. คาดจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ แล้วเสร็จใน 2 ปี


กสทช. คาดจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ แล้วเสร็จใน 2 ปี

23 ตุลาคม 2562

 

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/4_8wMmH

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช 2562 เส้นทางถนนดินแดง ตั้งแต่แยกวิภาวดี – แยกโบสถ์แม่พระฟาติมา ระยะทาง รวม 2 ฝั่ง 1.8 กิโลเมตร นายฐากร กล่าวว่า สำหรับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2562 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยในพื้นที่วันนี้ ดำเนินการในเส้นทางถนนดินแดง ตั้งแต่แยกวิภาวดี – แยกโบสถ์แม่พระฟาติมา ระยะทาง รวม 2 ฝั่ง 1.8 กิโลเมตร ซึ่งโครงการนำสายสื่อสารลงดินเป็นโครงการเร่งด่วนของทางรัฐบาล ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการแล้วที่บริเวณถนนพระราม 9 ตั้งแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกผังเมืองไปก่อนแล้ว หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการต่อเนื่องโดยเฉพาะในสายหลัก และสายรองในพื้นที่ กทม.สำรวจระยะทางแล้วรวมทั้งสิ้น 2,460 กิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินสำเร็จไปแล้ว 256 กิโลเมตร ในเส้นทางถนนพหลโยธินตลอดสาย และถนนสุขุมวิทบางช่วง โดยช่วงต่อไปที่เตรียมดำเนินการ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมากคือ เส้นถนนรามคำแหง แต่ก็ยอมรับว่าทำได้ยาก เนื่องจากมีการก่อสร้างจำนวนมาก การนำสายไฟลงดิน ส่งผลต่อการจราจรค่อนข้างมากด้วย จึงส่งผลให้สามารถดำเนินการได้แค่ในวันอาทิตย์ที่ปริมาณรถค่อนข้างจะเบาบาง  หลังจากนี้ก่อนเข้าพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีการก่อสร้าง ต้องมีการประชุมวางแผนร่วมกับเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มลงมือ ตามแผนการทั้งสองพันกว่ากิโลเมตรทั่วกรุงเทพฯจะต้องแล้วเสร็จใน 2 ปีนับจากนี้ จะแต่งแผนการออกเป็น 3 ระยะ  คือ ระยะสั้น  เน้นการจัดระเบียบสายไฟที่รกรุงรังให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยตัด สายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกและมัดสายสื่อสารที่เหลือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจากการสำรวจพบว่าสายสื่อสารใช้การได้เพียงแค่ร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือเป็นสายเก่าที่ใช้การไม่ได้  ทำให้ต้องมีการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดภาพอุจาดตาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ระยะกลาง คือ นำสายสื่อสารลงใต้ดินในเส้นทางเร่งด่วน ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงมีการจราจรคับคั่งลงดินให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

และ ระยะยาว คือ การนำสายสื่อสารลงดินทั่วกรุงเทพให้ได้ทั้งหมด ภายในระยะเวลาสองปี

ส่วนตามตรอกซอกซอยต่างๆ ยอมรับว่าอาจจะทำได้ยากก็จะเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเรียบร้อยไม่รกรุงรังทดแทน  ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารที่พาดตามสายไฟฟ้าต่างๆห้อยลงมา ดูอุจาดตา หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้คนที่เดินผ่านไปมา สามารถโทรเข้ามาแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช.  1200 เพื่อจะได้ประสานส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการเร่งด่วน.-สำนักข่าวไทย