คพ.ร่วมเปิดตัวโครงการ TRASH ร่วมเปลี่ยนโลก แปลงขยะให้มีค่า


คพ.ร่วมเปิดตัวโครงการ TRASH ร่วมเปลี่ยนโลก แปลงขยะให้มีค่า

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 ต.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 212/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ TRASH ร่วมเปลี่ยนโลก แปลงขยะให้มีค่า จัดโดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมควบคุมมลพิษ เทศบาลเมืองกระบี่ บริษัท ซีโร่ เวสท์โยโล บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท จีอีพีพี สะอาด ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนำร่องที่เมืองกระบี่และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่ขยะพลาสติก ประเภทถุงขนม ถุงเติมสบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน หรือซองแชมพูประเภท Multilayer และขวดขุ่นประเภท HDPE หรือขวดทึบ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ในการแปรรูปขยะพลาสติกจาก ครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน ร่วมสร้างวงจรชีวิตแก่ขยะพลาสติกที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บเพื่อไม่ให้รั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อม ทำลายทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแต่นำกลับมารีไซเคิลคืนสู่โรงเรียนและชุมชน
นายประลอง กล่าวว่า ประเทศไทยถูกจัดเป็นอันดับต้นๆที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอาทิวาฬพะยูนกรมควบคุมมลพิษได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติกจึงได้จัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกพ.ศ. 2561 - 2573 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศโดยมีเป้าหมายที่ 1 คือลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 3 ชนิดในปี 2562 ได้แก่แคปซีลพลาสติกผสมสารอ็อกโซ่และไมโครบีดและ 4 ชนิดในปี 2565 ได้แก่ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบางโฟมบรรจุอาหารแก้วพลาสติก(แบบบาง) และหลอดพลาสติกและเป้าหมายที่ 2 คือการนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนร้อยละ 100 ภายในปี 2570 โครงการ TRASH เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ภายใต้ Roadmap ดังกล่าวซึ่งจะสามารถขยายการดำเนินงานไปสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของประเทศให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
นายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า TRASH ย่อมาจาก Tourism to Recycling Actions for the Schools and Homes เป็นโครงการที่เกิดจากพันธมิตรที่หลากหลายไม่ว่าจะชุมชนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่จะร่วมสร้างวงจรชีวิตแก่ขยะพลาสติกที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บเพื่อป้องกันไม่ให้รั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนและทำลายทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแต่นำกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์คืนสู่โรงเรียนและชุมชน กล่าวต่ออีกว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์มีพันธกิจที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่งด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำสามารถรีไซเคิลได้หรือย่อยสลายได้ 100% และเมื่อเร็วๆนี้ (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562) ซีอีโอใหญ่ของยูนิลีเวอร์นายอลันโจปได้ประกาศแผนลดการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) ในบรรจุภัณฑ์ลงครึ่งหนึ่งและให้คำมั่นที่จะเก็บและแปรรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มากกว่าที่ขายทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 ทั้งนี้ยูนิลีเวอร์ประเทศ

ไทยอยู่บนเส้นทางแห่งการปฏิวัติพลาสติกโดยได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกใหม่เป็นพลาสติกรีไซเคิลแบบ post-consumer recycled (PCR) สำหรับสองแบรนด์ที่ขายดีที่สุด: ซันไลต์และคอมฟอร์ทและแบรนด์ใหม่: เลิฟบิวตี้แอนด์แพลนเน็ตและเซเว่นท์เจนเนอเรชั่นแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ดีพอเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทางและการจัดเก็บที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะก้าวไปสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างไรก็ตามด้วยองค์ประกอบและระบบการจัดเก็บปัจจุบันขวดพลาสติก PET ที่เป็นขวดน้ำดื่มหรือขวดใสเป็นประเภทพลาสติกที่มีการจัดเก็บเป็นหลักและพลาสติกที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์เทียบเท่าเช่นขวดขุ่นขวดทึบประเภท HDPE หรือถุงฟิลม์หลายชั้นที่ฉาบอะลูมิเนียมหรือฟอลล์ที่ไม่ได้มีการแยกจัดเก็บก็จะถูกนำไปทิ้งในบ่อฝังกลบหรือรั่วไหลสู่ผืนดินแม่น้ำและสุดท้ายลงทะเลนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่โครงการ TRASH ถือกำเนิดขึ้นเพื่อป้องกันขยะบนดินไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมและเพื่อลดการใช้บ่อฝังกลบโดยการสร้างระบบนิเวศน์ที่จะหมุนเวียนพลาสติก (Circularity) ผ่านการสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เป็นระบบด้วยการแยกขยะทำความสะอาดและการสร้างระบบจัดเก็บเพื่อสามารถนำไปรีไซเคิลในท้ายที่สุดภายใต้ผู้สนับสนุนหลักคือ แบรนด์ซิตร้าที่มีปรัชญาที่จะคืนความสวยงามแก่ธรรมชาติและลดขยะในสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้ง 11 องค์กรที่ร่วมลงนามและประกาศความร่วมมือในวันนี้