ทส.รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด-19 ดูแลใส่ใจกัน พร้อมทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดคลองลาดพร้าว


ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

             ทส.รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด-19 ดูแลใส่ใจกัน ทั้งคนและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พร้อมทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดคลองลาดพร้าว พร้อมคณะ ลงเรือบริเวณท่าเรือชุมชนร่วมใจพิบูล 2 เพื่อเก็บขยะบริเวณริมคลองลาดพร้าว ภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมใจต้านภัยโควิด - 19

              โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง ไม่ทิ้งขยะหรือน้ำเสียที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ลงในแม่น้ำลำคลอง ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีน้ำสะอาดไว้ให้สำหรับคนรุ่นๆ ต่อไป

พวกเราชาว ทส.จะทำอย่างเต็มที่เพื่อดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม และไม่ทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์

 

ขอบคุณภาพประกอบเพจเฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา