วราวุธ มอบนโยบาย สู่ปีที่ 30 คพ. ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวในวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ครบรอบปีที่ 29 สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ว่าปีที่ผ่านมาเราได้เห็น คพ. เปลี่ยนแปลงพี่น้องประชาชนคนไทยในหลายๆ พื้นที่ได้เห็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หัวใจสำคัญในการทำงานของ คพ. คือจะต้องประสานงานกับทุกๆ หน่วยงาน มลพิษที่เกิดขึ้นทุกๆ หน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาที่หนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาเรื่องฝุ่น ปัญหาเรื่องหมอกควัน มาถึงปีนี้พี่น้องประชาชนรับทราบเข้าใจถึงสภาพปัญหามากขึ้น การให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจแล้วมาช่วย คพ. มากขึ้น อ่านต่อhttps://www.pcd.go.th/pcd_news/12683/