คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ


คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงอากาศหนาวเย็น 
มีความชื้นในบรรยากาศ อาจทำให้ฝุ่นละอองสะสมและมีปริมาณเพิ่มขึ้น

คพ. แจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองในช่วงอากาศหนาวเย็น มีความชื้นในบรรยากาศ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีโอกาสสะสมและมีปริมาณเพิ่มขึ้น จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ติดตามสถานการณ์ได้ที่เว็บไซด์ aqmthai.com และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ

นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในระยะนี้อากาศจะหนาวเย็นลงต่อเนื่อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีความชื้นในบรรยากาศ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมและมีปริมาณเพิ่มขึ้น จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 15.00 น. ตรวจพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (120 มคก./ลบ.ม.) ทุกสถานี ส่วน PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 33-54 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 1 สถานี ได้แก่บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์

นางสุณี กล่าว่า เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขอให้ติดตามสถานการณ์ผ่านเว็บไซด์ aqmthai.com และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ หากปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายนอกอาคาร และควรใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากอาคาร

นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ ทั้งการเผา การก่อสร้าง การใช้ยานพาหนะ เพื่อที่จะช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงได้ ทั้งนี้ คพ.จะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อไป

 


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=17896