คพ. เตรียมทีมกู้ภัยฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์


กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) ทั้งจากส่วนกลาง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งแจ้งเตือนโรงงานและผู้ประกอบการระมัดระวังอุบัติภัยสารเคมีช่วงหน้าร้อนและวันหยุดยาว อ่านต่อhttps://www.pcd.go.th/pcd_news/12703/