ศกพ. แถลงคุณภาพอากาศ 8 เมษายน 2564 ทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและอุบลราชธานี


นางสาวพิมพิกา โพธิสาโร รองโฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07:00 น. โดยเช้านี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก พบเกินค่ามาตรฐานเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากตรวจพบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ผลการตรวจวัด PM2.5 แยกตามรายภูมิภาค สรุปได้ดังนี้ อ่านต่อhttps://www.pcd.go.th/pcd_news/12717/