ทส. ตรวจสอบคุณภาพอากาศพื้นที่มาบตาพุด หวั่นกระทบประชาชน


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหลายโรงงาน ปล่อยควันสีดำจากปล่อง flare ออกมาเป็นจำนวนมาก คพ. โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี (สสภ.13) และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.ระยอง) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ประสานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อ่านต่อhttps://www.pcd.go.th/pcd_news/12805/