คุณภาพอากาศดีทั่วไทย


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นทั่วประเทศยกเว้นภาคเหนือ และตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณภาพอากาศดีทั่วประเทศ โดยในวันนี้ (วันที่ 19 เมษายน 2564)
เวลา 07.00 น. สถานการณ์คุณภาพอากาศภาพรวมของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในทุกภาคของประเทศ โดยมีผลการตรวจวัด PM2.5 รายภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 4 – 37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 6 – 32 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 5 – 22 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 8 – 18 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 7 – 17 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 8 – 24 มคก./ลบ.ม. อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/12834/