ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Research Fellowship in 2021)


ด้วย ศูนย์เครือข่าย (Network Center) ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET) ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (Research Fellowship) จำนวน ๓ ทุน ระยะเวลาประมาณ ๘ สัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13366/