ทส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนการใช้วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ทดแทนเม็ดโฟม-โฟมตัวหนอน ในธุรกิจขนส่งพัสดุ-เดลิเวอรี่


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มีนโยบายในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นธุรกิจสีเขียว หรือ Green Economy ทั้งธุรกิจพลังงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาแนวทางในการยกระดับเพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมอบหมายให้ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ร่วมกับ คพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13602/