คพ. รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดง 109,343 ใบ เพื่อใช้ในกิจกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดง จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย พร้อมด้วย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ประกอบด้วย ถุงขยะสีแดง จำนวน 109,343 ใบ และอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคล จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานของ คพ. และพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ในการคัดแยกขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย)

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13554/