ทส. รุกตรวจสอบให้แนะนำสถานประกอบการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ปกป้องสิ่งแวดล้อม


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่เก็บน้ำฝนให้มากที่สุดรองรับความต้องการภาคประชาชน เศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงให้ภาคเอกชนใช้น้ำแบบ 3R เร่งดำเนินการเพิ่มน้ำต้นทุนโดยจัดทำระบบเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ คพ. ติดตามตรวจสอบและให้แนะนำสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งคุณภาพน้ำทะเล สัตว์ทะเล และระบบนิเวศ และอาจกระทบถึงการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13537/