ทส. แนะนำประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน


             นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้โรงพยาบาลทุกแห่งและประชาชนสามารถใช้หรือซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง หรือ Rapid Antigen Test ไปใช้ตรวจโควิดได้ด้วยตนเอง โดยมีคู่มือแนะนำการใช้มอบให้และจะดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย คพ. จึงได้จัดทำข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนและขอเน้นย้ำจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ระลอกที่ 4 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พนักงานเก็บขนขยะและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/13935/