ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 และเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นไม่ได้กีดกัน


               วันที่ 2 กันยายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และคณะอนุกรรมการจาก 22 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ  ในการประชุม รมว.ทส. ได้เน้นย้ำ ถึงความมุ่งมั่น เดินหน้าตามนโยบาย BCG (Bio – Circular – Green Economy) การคำนึงถึงความสมดุลในทุกมิติ ทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/14375/