ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล


ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล

 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล (No Plastic Bottle Cap Seal) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการแถลงข่าว
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุน้ำดื่ม ประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปีโดยประมาณ โดยมีสัดส่วนการใช้แคปซีล ร้อยละ 60 หรือ ประมาณ 2,600 ล้านขวด ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้น หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตัน แคปซีลผลิตจากพลาสติกพีวีซี (Polyvinyl Chloride: PVC) ซึ่งมีขนาดชิ้นเล็ก น้ำหนักเบา ง่ายต่อการทิ้งกระจัดกระจายลงในสิ่งแวดล้อม ยากต่อการรวบรวมและจัดเก็บเพื่อนำกลับมารีไซเคิลและไม่คุ้มทุนในการดำเนินการ ทำให้ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเลซึ่งจะไม่ย่อยสลาย หากไม่มีการรวบรวมเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง แคปซีลจะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำ บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อมบนบก บางส่วนไหลลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง และท้องทะเล จากข้อมูลการผ่าซากสัตว์ทะเลที่ตายจะพบว่ามีสาเหตุจากการกินแคปซีลซึ่งรวมอยู่กับพลาสติกอื่นๆ ซึ่งในหลายๆ ประเทศไม่มีการใช้แคปซีล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน เกาหลี ใต้หวัน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ สำหรับประเทศไทยน้ำดื่มบรรจุขวดมีทั้งที่ใช้และไม่ใช้แคปซีล ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มในอุตสาหกรรมน้ำดื่มไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยมีบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1) บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มสิงห์ 2) บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน (จำกัด) ผู้ผลิตน้ำดื่มคริสตัล 3) บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มช้าง 4) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และ5) บริษัท คาราบาวกรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน ) ผู้ผลิตน้ำดื่มคาราบาว เป็นผู้นำในการเลิกใช้แคปซีลในการผลิตน้ำดื่ม ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ขยายผลการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเลิกใช้แคปซีลไปยังบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มรายย่อยอื่นๆ ทั่วประเทศ ให้เลิกใช้แคปซีลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มไปยังกระทรวงต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีแคปซีลในการจัดประชุมหรือการจัดงานอื่นใดที่มีความจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยน้ำดื่มบรรจุขวด รวมทั้งการจำหน่ายของร้านค้าสวัสดิการภายในหน่วยงาน และขอความร่วมมือในการผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่ใช้แคปซีลสำหรับหน่วยงานที่มีการผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด รวมทั้งขอความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็น "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล" ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปทางช่องทางสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
ล่าสุด พบว่า มีน้ำดื่มบรรจุขวดหลากหลายยี่ห้อที่ไม่ใช้แคปซีลที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาเก็ตในห้างสรรพสินค้า ดังนี้ น้ำทิพย์ ออร่า สปริงเคิล สยาม น้ำแร่มิเนเร่ น้ำแร่เอเวียง น้ำแร่มองต์เฟลอ อควาฟิน่า เซเว่น โลตัส คาราบาว ช้าง คริสตัล เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สิงห์ ฯลฯ ทั้งนี้ เป้าหมายภายในปี 2562 ประเทศไทยจะไม่มีการใช้แคปซีลในขวดน้ำดื่มทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก โดยสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลได้ถึง 2,600 ล้านชิ้นต่อปี หรือ 520 ตันต่อปี
 

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th

 


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18002