คพ. เตือนภัยอันตรายจากการใช้เตาเผาขยะคุณภาพต่ำ


           นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย และมักจะโฆษณาชวนเชื่อว่า เป็นเตาเผาไร้ควัน ไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ บางรายมีการระบุว่าสามารถเผามูลฝอยติดเชื้อได้ด้วย โดยเฉพาะช่วง COVID-19

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/14937/