ทส. ขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือลดขยะพลาสติกอาหารออนไลน์ (Food Delivery)


            นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงอย่างมาก เนื่องจากภาครัฐกำหนดมาตรการ Lock Down และการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) การไม่อนุญาตหรือจำกัด การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การรณรงค์ให้ทานอาหารที่บ้านทำให้ประชาชนหันมาเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Food delivery ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น กล่องโฟม กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อน – เย็น ถุงเครื่องปรุง ช้อน ส้อม มีดพลาสติก แก้วพลาสติก หลอด เป็นต้น

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/15890/