ปี 2565 ตัวชี้วัดภาครัฐเข้ม ห้ามใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว-แก้วพลาสติกแบบบาง กล่องโฟม 100% และเชิญชวนเอกชนร่วม


             ทส. เร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกตามที่รัฐบาลประกาศ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 นำร่องลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ปี 2565 ตั้งเป้าลดขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด 30% ถุงพลาสติก หูหิ้ว-แก้วพลาสติกแบบบางและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ลดลง 100% และเชิญชวนเอกชนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยโดยความสมัครใจ

อ่านต่อ https://www.pcd.go.th/pcd_news/15917/