ทส. เปิดเวทีถกปัญหาบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของ คพ. กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าเกิดเหตุขึ้นประมาณ 20 ครั้งต่อปี แม้ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น แต่เหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก โดยพบว่าจังหวัดที่มีสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายสูงสุดยังคงอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี ในช่วง 3 ปีหลัง (ปี 2561 – 2563) พบว่ามีการลักลอบทิ้งฯ จำพวกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพและวัสดุไม่ใช้แล้วที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผลต่อการบริหารจัดการกากของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศไทย กรณีตัวอย่างที่เป็นข่าว เช่น บริษัท วินโพเสส จำกัด (ระยอง) บริษัท เอกอุทัย จำกัด (นครราชสีมา) บริษัท แวกซ์ กาเบ็จรีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (ราชบุรี) บริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง (ฉะเชิงเทรา) จำกัด   อ่านต่อ