ทส. เอ็กซเรย์โรงงานประกอบกิจการพลาสติกทั่วประเทศ ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกค่อนข้างถี่ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก อาทิ เพลิงไหม้รุนแรงบริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ที่ซอยกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ไฟไหม้ บริษัท เอ็มสเทรด จำกัด เขตสายไหม กรุงเทพฯ และล่าสุดเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลพลาสติกขนาดใหญ่บริษัท พลัสพรอสเพอร์ จำกัด จังหวัดระยอง โดยข้อมูลสถิติของ คพ. ระหว่างปี 2560 – 2564 มีเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปพลาสติก จำนวน 24 ครั้ง โดยเฉพาะในปี 2564 เกิดเหตุมากที่สุดถึง 10 ครั้ง ส่วนใหญ่เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะมีการลุกลามอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบเป็นอันมาก เนื่องจากพลาสติกและสารเคมีตั้งต้นต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี สามารถติดไฟได้ง่าย ให้ความร้อนสูง ทำให้ยากแก่การควบคุมและดับเพลิง โดยเหตุเพลิงไหม้มีสาเหตุหลักๆ ได้แก่   อ่านต่อ