คพ. มอบ “ขยะไม่กำพร้า” 2 ตัน ให้ SCG แปรรูปเป็นพลังงาน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า การจัดทำโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” สืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ยังมีการทิ้งขยะรวมกันทุกประเภท ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการกำจัดขยะจำนวนมาก และเมื่อมีการคัดแยกขยะแล้ว ยังมีขยะส่วนที่เหลือซึ่งเรียกว่าขยะกำพร้าอีกจำนวนมากที่ต้องนำไปกำจัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน มุ้ง ชุดชั้นใน ถุงน่อง ถุงเท้า เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ หากมีการเก็บรวบรวมในปริมาณมาก จะสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานได้ อ่านต่อ