คพ. แจ้งเตือน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเสี่ยงน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตก


นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันตกบางแห่งต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีจำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย ใน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 3 แห่ง จังหวัดชุมพร 6 แห่ง จังหวัดตรัง 9 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 16 แห่ง จังหวัดปัตตานี 19 แห่ง จังหวัดพังงา 3 แห่ง จังหวัดพัทลุง 7 แห่ง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง จังหวัดยะลา 2 แห่ง จังหวัดระนอง 4 แห่ง จังหวัดสงขลา 11 แห่ง จังหวัดสตูล 1 แห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 แห่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 แห่ง และ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง รวมทั้งหมด 119 แห่ง อ่านต่อ