คพ. ซ้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยจากสารเคมี รับวันหยุดยาว


นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าหนาวและเข้าฤดูร้อน จะมีอากาศแห้ง ทำให้เกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่ที่เก็บหรือใช้สารเคมีในการผลิต หรือสถานที่ที่สะสมวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงไว้เป็นจำนวนมาก และการเกิดอุบัติภัยจากการขนส่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อห่วงใยและให้นโยบาย คพ. ในการเฝ้าระวังและเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอุบัติภัยจากสารเคมี เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด ช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ