คพ. เตือน ไฟไหม้บ่อขยะบ่อยครั้ง


นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า เริ่มปี 2566 เดือนมกราคม มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะในพื้นที่ ดงสีบู ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นบ่อฝังกลบขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญ ในพื้นที่ 95 ไร่ เกิดจากคนเก็บขยะคัดแยกของเก่าเผาซากสายไฟเพื่อเอาทองแดงบริเวณใกล้บ่อขยะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่พักขยะเก่าในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทราบสาเหตุ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะของเทศบาลนครขอนแก่น บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่ทราบสาเหตุ และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มกราคม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ) ที่ดำเนินธุรกิจกำจัดขยะชุมชนโดยนำขยะมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุ ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวไปถึงช่วงฤดูร้อน จะเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะได้ง่ายในทุกพื้นที่ อ่านต่อ