เร่งฟื้นฟูการลักลอบทิ้งกากของเสียสารเคมี พื้นที่อำเภอภาชี


นายพิทยา กล่าวว่า พื้นที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8 ไร่ มีโกดังจำนวน 5 อาคาร พบว่ามีการเก็บกากของเสียมีลักษณะเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายและของเสียเคมีวัตถุ ถูกจัดเก็บในถังพลาสติก ถังเหล็ก และถุงบิ๊กแบ็ค วางอยู่ใน Lugger Box ที่ใช้สำหรับบรรจุกากของเสียอุตสาหกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน ปริมาณกากของเสียและสารเคมีอันตรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ในโกดังและพื้นที่ด้านนอกโกดัง รวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 ตัน และพบว่ามีถังเบาท์ (bulk) ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร กองเก็บไว้ในโกดังและพื้นที่โดยรอบจำนวนมาก พบรถบรรทุก จำนวน 2 คัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีกากของเสียบางส่วนได้ถูกขนย้ายออกไปบ้างแล้ว และพบว่าบริเวณด้านนอกโกดังมีการนำของเหลวที่มีสภาพเป็นกรดแก่ มีค่า PH น้อยกว่า 1 เทในบ่อปูน ขนาดประมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเดิมเป็นหลุมวางตาชั่ง และในบ่อดินบริเวณด้านหน้าโกดัง อีกทั้งมีการนำวัสดุจำพวกสายไฟและดินมากลบทับเพื่ออำพลางบนพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร และมีการกองวัสดุต้องสงสัยในพื้นที่อื่นๆ โดยรอบโกดังอีกจำนวนหลายจุด อ่านต่อ