ไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะ กรุงย่างกุ้ง เพลิงดับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว


ไทย ร่วมแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะ กรุงย่างกุ้ง เพลิงดับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่าจากกรณีทางการเมียนม่าขอความช่วยเหลือทางการไทย ต่อกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ฝังกลบขยะในเขตไหล่ ตะยา กรุงย่างกุ้ง คพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลไทย ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง ผู้แทนกองทัพอากาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกอบรมเอ็นพีซี ปตท. ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือ พบว่าสภาพพื้นที่เป็นบ่อขยะ เปิดใช้งานมานานกว่า 17 ปี มีขนาดพื้นที่กว่า 700 ไร่ เกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีควันไฟปกคลุม ไม่มีเปลวเพลิง อาจลุกลามไปได้เนื่องจากมีก๊าซมีเทนอยู่ใต้กองขยะ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา
นางสุณี กล่าวว่า ทีมงานผู้เชี่ยวชาญฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดับเพลิงบ่อขยะในประเทศไทย และให้ข้อเสนอแนะเทคนิคในการดับเพลิง แนวทางและแผนงานในการดับเพลิงที่ยังคุอยู่ในชั้นใต้ดิน และการสนับสนุนแหล่งน้ำในการดับเพลิง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดับเพลิงและแนวทางที่ทางกรุงย่างกุ้งกำลังดำเนินการอยู่ เช่น การใช้เครื่องจักรในการขุดคลองเพื่อส่งน้ำมายังบ่อขยะเพื่อใช้สูบมาดับเพลิง การแบ่งโซนพื้นที่เพื่อดับเพลิงเป็นส่วนๆ การจัดชุดดับเพลิงพร้อมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนในการดับเพลิงตลอด 24 ชม. และจัดชุดเฝ้าระวังป้องกันเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก โดยปัจจุบันทางการเมียนมามีการใช้รถดับเพลิงจำนวนมากกว่าร้อยคัน และเจ้าหน้าที่ประมาณ 900 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการดับเพลิง
นางสุณี กล่าว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญไทย ซึ่งมีพลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย เป็นหัวคณะ เข้าร่วมการประชุมกับทางการเมียนมา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน) ในบริเวณพื้นที่บ่อขยะของรัฐย่างกุ้ง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศเมียนมา โดยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากรุงย่างกุ้ง เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดับเพลิงไหม้บ่อขยะของกรุงย่างกุ้ง และนักวิชาการ คพ.ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากรุงย่างกุ้ง กรมควบคุมมลพิษและรักษาความสะอาด ประเทศเมียนมา เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บ่อขยะ พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนหนาแน่นที่ใกล้ที่สุด ด้านท้ายลมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ่อขยะ ที่มีระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร และได้แจ้งผลการตรวจวัดดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่เมียนมาได้รับทราบ พร้อมเสนอแนะให้กำกับดูแลการสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนที่จะเข้าไปดับเพลิง และจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ สามารถดับเพลิงได้แล้วทั้งหมด ถือว่าการปฏิบัติการของทีมดับเพลิงของเมียนมาดำเนินการดับเพลิงได้ตามแผนฯ และยับยั้งการลุกลามของเพลิงที่ค่อนข้างเหมาะสม จนทำให้สถานการณ์เพลิงไหม้และคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนโดยรอบบ่อขยะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18055