คพ. รุกตรวจสถานประกอบการชายหาดพัทยา บังคับใช้กฎหมายแหล่งที่ระบายน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน


คพ. รุกตรวจสถานประกอบการชายหาดพัทยา 
บังคับใช้กฎหมายแหล่งที่ระบายน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน

 

คพ. พร้อมเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เดินหน้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง และบังคับใช้กฎหมายสถานประกอบการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/วัน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำชายหาด ให้ประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจะขยายผลไปยังพื้นที่ชายหาดเกาะสมุย และอ่าวนาง ต่อไป
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวชาดหายที่มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน โดยนำร่องพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณชายหาด โดย คพ. ได้จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการดูแลระบบบำบัด น้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
นางสุณี กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม ? กรกฎาคม นี้ คพ. พร้อมเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ จะเดินหน้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และที่ดินจัดสรร ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ หากพบว่าสถานประกอบการมีการระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จะมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดคำสั่งฯ แล้ว ยังมีสถานประกอบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ จะมีโทษปรับสูงสุดในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/วัน จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้บำบัดน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
นางสุณี กล่าวว่า คพ. ให้ความสำคัญกับมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำชายหาดท่องเที่ยว โดยหลังจากการตรวจสอบแล้วจะลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึก ด้านเทคนิค การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพแก่สถานประกอบการที่ระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำชายหาดท่องเที่ยวให้กลับมาใสสะอาดปลอดภัย นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้ประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจะขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ เช่น เกาะสมุย และอ่าวนาง ต่อไป

 


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18075