งานอุ่นไอรัก ประชาชน และจิตอาสา ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ


งานอุ่นไอรัก ประชาชน และจิตอาสา ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ

วันที่ 16 ธันวาคม 2561นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อม คพ. จัดโครงการจิตอาสา ในงาน
อุ่นไอรัก.. คลายความหนาว " สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ให้ความรู้เรื่องคัดแยกและทิ้งขยะภายในงานโดยมีหน่วยงานภายใน ทส.สลับหมุนเวียนมาร่วมสนับสนุน ดำเนินการร่วมกับ กทม.และ สปน. ตลอดงานตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 261- 19 มกราคม 2562 เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบในบริเวณงาน และเพื่อสร้างวินัยการคัดแยกขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ประโยชน์
" วันนี้ตนได้มาเป็นจิตอาสาและร่วมบรรยายแนวทางในการแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดบกวิถี 4 ภาค ให้ความรู้ แนะนำการคัดแยกขยะในงาน โดยการแยกขยะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป และ ได้ร่วมกับ ผอ.เขตดุสิต กทม.ตรวจเยี่ยมเจ้าที่จิตอาสา ทส. (วันนี้เวร คพ.) และ กทม. ที่มาปฎิบัติงานในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ปฏิบัติงานให้ความรู้ แนะนำการคัดแยกขยะในงาน ซึ่งจัดให้มีจุดคัดแยกและทิ้งขยะภายในงานจำนวน 16 จุด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทส. ต้องขอความมือพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงาน ในการ ร่วมลด-คัดแยกขยะ เพื่อความสะอาดภายในงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" นายประลอง กล่าว

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18501