พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บได้ขยะทุกประเภท


พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บได้ขยะทุกประเภท

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองมีทุกที่ และขยะก็ไหลต่อไปออกสู่ทะเล จนทำให้ประเทศไทยถูกจัดเป็นอันดับ 6 ของขยะที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด ทส. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง โดยใช้ขบวนเรือคายัคพร้อมเรือของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ มาร่วมพายเรือเก็บขยะตลอดเส้นทาง 400 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม ไปถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561
นายประลอง กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมมา สามารถจัดเก็บขยะได้ทุกประเภท ทั้งขยะทั่วไป เช่น เศษผ้า ถุงพลาสติก กระเบื้อง ขยะอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ ขวดนำมันเครื่อง แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า แกลลอนน้ำยาขัดพื้น ยาฆ่าแมลง ไฟแช็ก ขยะอินทรีย์ เช่น กระทง กิ่งไม้ ใบไม้ และขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว ขวดเครื่องดื่มพลาสติก โลหะ อะลูมิเนียม เป็นต้น และ คพ. ได้เก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำในจุดที่จัดกิจกรรมควบคู่ไปด้วย โดยจุดเก็บบนสุดบริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ผลการตรวจสอบมีค่าออกซิเจนในน้ำ (ดีโอ)อยู่ที่ 6.1 มิลลิกรัมต่อลิตร(มก./ล.) ล่าสุดการตรวจคุณภาพน้ำบริเวณหาดเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง มีค่าดีโอ อยู่ที่ 6.5 มก./ล. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนำไปใช้อุปโภค-บริโภคโดยผ่ายการฆ่าเชื้อตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนใช้ เพื่อการประมง อนุรักษ์สัตว์น้ำ และกีฬา นันทนาการ ซึ่งทั้งกิจกรรมการเก็บขยะและตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมกับกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ จะทำควบคู่กันไปในทุกพื้นที่ ไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เป้าหมายมิใช่เพียงแค่การเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่มีเป้าหมายที่แท้จริงคือเพื่อทำให้คนไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 10 จังหวัด เลิกทิ้งขยะรวมถึงเลิกปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นการรวบรวมเจตนารมณ์พร้อมการลงมือทำ โดยประชาชนที่ต้องการร่วมกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา ชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ตามจุดต่างๆ ของทุกจังหวัดและร่วมลงชื่อประกาศเจตนารมณ์ จะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำและติดตามการพายเรือได้ที่ Facebook.com/พายเรือเพื่อเจ้าพระยา นายประลอง กล่าว

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18500