คพ. กำชับรถยนต์ราชการ ต้องไม่มีควันดำ


คพ. กำชับรถยนต์ราชการ ต้องไม่มีควันดำ 

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) เกินค่ามาตรฐานตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากควันไอเสียรถยนต์ ดีเซล การเผาในที่โล่ง และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ

นายประลอง กล่าวว่า คพ.ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการออกแนวทาง มาตรฐานและมาตรการ เพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและอยู่ใน ความสนใจของสาธารณชน ในขณะนี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยได้ขอความร่วมมือสำหรับหน่วยงานราชการที่ใช้รถยนต์ดีเซล ให้ตรวจควันดำกับรถยนต์ราชการทุกคัน และดับ เครื่องยนต์ในขณะจอด ทั้งนี้ในส่วนของ คพ. ได้วางมาตรการตรวจสภาพรถยนต์ประจำทุกปีและติดตามตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับรองรถยนต์ราชการของ คพ.ทุกคันต้องไม่มีควันดำ และขณะนี้ทุกส่วนราชการ ได้ดำเนินการใน เรื่องของการตรวจสภาพรถและการปรับปรุงเครื่องยนต์ รถของราชการส่วนใหญ่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี สำหรับพวกเราทุกคนด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสารองค์กร กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18576