เร่งดับไฟไหม้บ่อขยะเชียงของ จังหวัดเชียงราย


เร่งดับไฟไหม้บ่อขยะเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

24 เมษายน 2562

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการเข้าฉีดน้ำและควบคุมไฟที่ไหม้บ่อขยะที่บ้านหัวเวียง หมู่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังพบว่ากระแสลมย้อนกลับ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทำงาน โดยในช่วง วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แทบไม่ได้พัก ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปทุก 20 นาที เพื่อดันขยะและระดมฉีดน้ำกันตลอดเวลา นอกจากนี้การระดมน้ำเพื่อดับไฟเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไป จะต้องสวมชุดคลุม พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ ส่วนการประชุมสรุปสถานการณ์เมื่อวานนี้ มีรายงานว่า บ่อที่ ไฟยังคงมีลุกไหม้ขยะอย่างหนัก ส่วนบ่อที่ และ บ่อที่ ไฟดับสนิทแล้ว ขณะที่บ่อที่ และ ยังอยู่ระหว่างการสูบน้ำในแม่น้ำโขงเข้า ก่อนจะใช้รถแบ็คโฮดันขยะลงบ่อพร้อมกับฉีดน้ำดับ ซึ่งมีรายงานว่ากลิ่นและควันจากบ่อขยะ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในตำบลเวียง และตำบลสถาน อำเภอเชียงของแล้ว ขณะที่ข้อกังวลหลังจากดับเสร็จ ซึ่งมีน้ำหลายล้านลูกบาศก์เมตรที่ปนเปื้อนสารพิษนั้น จะมีการเร่งหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน ตลอดถึงสิ่งแวดล้อม โดยจะหาจุดพักน้ำ เพื่อรอให้ระเหยและตกตะกอน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ รัศมี กิโลเมตร จุด พบว่าสารพิษที่กระจายในอากาศ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หนักที่สุด คือในบ่อขยะ พบคาร์บอนมอนอกไซด์ในระดับที่มีผลกระทบ หากสูดดมเข้าไปในระยะเวลานาน โดยวันนี้ เวลา 08.30 น. จะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ และมอบภารกิจอีกครั้ง ก่อนที่ชุดควบคุมไฟจะเข้าพื้นที่ คาดว่าอาจใช้เวลาอย่างน้อยอีก 1-2 วัน ถึงจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมด สำหรับบ่อขยะแห่งนี้ รองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มานานกว่า 10ปี เมื่อต้นปีทางอำเภอเพิ่งจะมีคำสั่งให้ปิดบ่อ ซึ่งปกติจะมีไฟลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุเป็นประจำทุกปี แต่เจ้าหน้าที่สามารถดับได้

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/279492