จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

123 หมู่ 3 ถนน สายเอเชีย ต. คลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035-336-554 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.349866 y : 100.559522

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,556.64 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 158

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 31 แห่ง
อบต. 121 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

8 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 9 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 8 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทน.พระนครศรีอยุธยา บ่อขยะทน.พระนครศรีอยุธยา หมู่ 8 ต.ตาก้องต. คลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 464.00
2 ทต.นครหลวง บ่อขยะทต.นครหลวง หมู่ 3 ต.บางระกำต. คลองสวนพลู อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 39 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 26.00
3 ทต.ราชคราม บ่อขยะทต.ราชคราม หมู่ 1 ต.ช้างใหญ่ต. คลองสวนพลู อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 4-2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
4 ทต.บางไทร บ่อขยะหจก.บางไทรรีไซเคิล จำกัด (ทต.บางไทร) หมู่ 5 60/1 ต.บางพลีต. คลองสวนพลู จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 130 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 600.00
5 ทต.เชียงรากน้อย บ่อขยะบริษัทบางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด (ทต.เชียงรากน้อย) หมู่ 11 5 ต.เชียงรากน้อยต. คลองสวนพลู อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 35 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 300.00
6 ทต.บ้านสร้าง บ่อขยะทต.บ้านสร้าง หมู่ 5 ต.บ้านสร้าง ต. คลองสวนพลู อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 40.00
7 อบต.แม่ลา บ่อขยะอบต.แม่ลา หมู่ 3 ต.บางระกำต. คลองสวนพลู อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
8 ทต.ลาดบัวหลวง บ่อขยะทต.ลาดบัวหลวง หมู่ 1 ต.ลาดบัวหลวง ถนน ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต. คลองสวนพลู อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
9 ทต.อุทัย บ่อขยะบริษัท อุทัยคลีน เอเนอร์จี จำกัด (ทต.อุทัย) ต. คลองสวนพลู อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา 50 การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 270.00