จังหวัด อ่างทอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทศบาล 1 ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 035-611-235 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.589236 y : 100.454742

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,199.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 65

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 43 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 1 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 0 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.อ่างทอง บ่อขยะทม.อ่างทอง หมู่ 3 บ้านโตนด ต.เทวราชต. บางแก้ว อ. ไชโย จ. อ่างทอง - อ่างทอง 89-3-99 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 135.00