จังหวัด สิงห์บุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สิงห์บุรี-บางพาน ต. บางมัญ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036-507-112 โทรสาร 036-511-621

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.896838 y : 100.411073

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

822.48 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 42

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 33 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 4 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 3 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สิงห์บุรี บ่อขยะทม.สิงห์บุรี (Transfer site) หมู่ 6 ต.ต้นโพธิ์ ถนน สิงห์บุรี-บางระจันต. บางมัญ อ. เมืองอ่างทอง จ. สิงห์บุรี - สิงห์บุรี 24-80 สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 25.00
2 ทต.ถอนสมอ บ่อขยะทต.ถอนสมอ หมู่ 2 ต.ถอนสมอต. บางมัญ อ. ท่าช้าง จ. สิงห์บุรี - สิงห์บุรี 13-2-81 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
3 ทต.พรหมบุรี บ่อขยะทม.พรหมบุรี หมู่ 5 บ้านบางชันต. บางมัญ อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี - สิงห์บุรี 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
4 อบต.ชีน้ำร้าย บ่อขยะอบต.ชีน้ำร้าย หมู่ 1 ต.ชีน้ำร้ายต. บางมัญ อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี - สิงห์บุรี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00