จังหวัด ชลบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน มนตเสวี ต. บางปลาสร้อย อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-275-034 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.361953 y : 100.983439

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

4363 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 99

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 10 แห่ง
เทศบาลตำบล 36 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

25 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 30 แห่ง กำจัดถูกต้อง 4 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 25 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.แสนสุข บ่อขยะทม.แสนสุข 146/9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 172 ไร่ 98 งาน การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 150
2 ทม.ศรีราชา บ่อขยะทม.ศรีราชา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 114 ไร่ 1 งาน 98 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 45
3 บจ. ศ.ศิวดล บ่อขยะทน.แหลมฉบัง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 237 ไร่ 65.6 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 850
4 บจ.ชวสิงห์ บ่อขยะบจ.ชวสิงห์ (อบต.หนองอิรุณ) 78 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 ชลบุรี 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 365
5 บจ.อีสเทิร์นซีบอร์ดฯ บ่อขยะบจ.อีสเทิร์นซีบอร์ดฯ เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) 88 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 113 ไร่ 72 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 501
6 บจ.คลีน ซิตี้ บ่อขยะบจ.คลีน ซิตี้ (อบต.เขาคันทรง) 669 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 85 ไร่ การเทกอง (Open Dump), อื่นๆ, ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 250
7 ทม.หนองปรือ บ่อขยะทม.หนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 29 ไร่ 2 งาน 22 วา ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 110
8 ทต.ห้วยใหญ่ บ่อขยะทต.ห้วยใหญ่ 357/11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 6 ไร่ การเผาในเตา, เตาเผาขนาด, ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 30
9 ทต.ตะเคียนเตี้ย บ่อขยะทต.ตะเคียนเตี้ย บ้านนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 7 ไร่ 2 งาน 76 วา ไม่ถูกต้อง
10 ทต.โป่ง บ่อขยะทต.โป่ง เขาหวาย หมู่ 1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 ทต.หัวกุญแจ บ่อขยะทต.หัวกุญแจ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 ชลบุรี 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 15
12 อบต.เกาะลอยบางหัก บ่อขยะอบต.เกาะลอย ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ชลบุรี 1 ไร่ 3 งาน 15 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
13 ทต.บ่อทอง บ่อขยะทต.บ่อทอง ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 ชลบุรี 44 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
14 ทต.ธาตุทอง บ่อขยะทต.ธาตุทอง ที่ป่าสงวนเขาศรีพระธาตุ หมู่ 1 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 ชลบุรี 1 ไร่ 36 วา ไม่ถูกต้อง
15 อบต.บ่อทอง บ่อขยะอบต.บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 ชลบุรี 2 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 15
16 อบต.บ่อกวางทอง บ่อขยะทต.บ่อกวางทอง บ้านโปร่งไม้ไร่ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 ชลบุรี 19 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 5
17 ทต.หนองใหญ่ บ่อขยะทต.หนองใหญ่ 987 ต.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 ชลบุรี 10 ไร่ 32 วา ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 25
18 อบต.หนองเสือช้าง บ่อขยะอบต.หนองเสือช้าง บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 ชลบุรี 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
19 ทต.เกาะสีชัง บ่อขยะทต.เกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 ชลบุรี 26 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 15
20 ทต.บางเสร่ บ่อขยะทต.บางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ชลบุรี 25 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 30
21 ทต.เขตรอุดมศักดิ์ บ่อขยะทต.เขตรอุดมศักดิ์ เขาเพชร ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชลบุรี 9 ไร่ 1 งาน 28 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 40
22 นายปราณีต วาจาสัตย์ บ่อขยะนายปราณีต วาจาสัตย์ (ทม.ปรกฟ้า) หมู่ 15 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ชลบุรี 11 ไร่ ไม่ถูกต้อง
23 อบต.แสมสาร บ่อขยะอบต.แสมสาร หนองกระจง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชลบุรี 4 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
24 ทต.หมอนนาง บ่อขยะทต.หมอนนาง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ชลบุรี 14 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 15
25 นายกำพล แซ่ลี้ บ่อขยะนายกำพล แซ่ลี้ บจ.เวสท์ ทู เวลล์ (อบต.หนองเหียง) หมู่ 15 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ชลบุรี 25 ไร่ ไม่ถูกต้อง
26 ทม.บ้านบึง บ่อขยะทม.บ้านบึง ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 ชลบุรี 100 ไร่ 2 งาน 32 วา ไม่ถูกต้อง
27 อบจ.ชลบุรี บ่อขยะอบจ.ชลบุรี หมู่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี 510 ไร่ 3 งาน 56 วา ไม่ถูกต้อง
28 อบต.หนองรี บ่อขยะอบต.หนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี 16 ไร่ 1 งาน 62 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 16
29 เมืองพัทยา บ่อขยะเมืองพัทยา หมู่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 80 ไร่ ไม่ถูกต้อง
30 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทต.ตะเคียนเตี้ย บ้านนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 7 ไร่ 2 งาน 76 วา ไม่ถูกต้อง