จังหวัด ระยอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-694-000 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 12.706922 y : 101.183103

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,552.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 68

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 27 แห่ง
อบต. 37 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 7 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 4 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 2 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.ทุ่งควายกิน บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) หมู่ 3 ต.น้ำคอกต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง - ระยอง 429 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,261.86
2 อบจ.ระนอง สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยอบต.ห้วยยาง (สถานีขนถ่าย) หมู่ 8 18 ต. ห้วยยาง อ. แกลง จ. ระยอง - ระยอง - สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 90.00
3 ทต.ทุ่งควายกิน สถานีขนถ่ายทม.มาบตาพุด N/A จ. ระยอง 0 - ระยอง N/A สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 100.00
4 อบต.ละหาร บ่อขยะอบต.เพ หมู่ 4 บ้านเกาะเสม็ด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง - ระยอง N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
5 อบต.ชุมแสง บ่อขยะนายสุจิตร อินทอง หมู่ 8 บ้านมะงั่ว อ. วังจันทร์ จ. ระยอง - ระยอง 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
6 อบต.ห้วยยาง บ่อขยะอบต.เขาน้อย หมู่ 3 เขาไผ่ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง - ระยอง 15 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.96
7 อบต.วังหว้า บ่อขยะทต.เมืองแกลง(18) หมู่ 7 บ้านวังหิน อ. แกลง จ. ระยอง - ระยอง 90 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 19.32