จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เรืองวุฒิ ต. หน้าเมือง อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-512-520 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.687845 y : 101.069882

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,351.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 109

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 74 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 7 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 5 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 บ่อขยะบ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด หมู่ 10 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 0 - ฉะเชิงเทรา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,800.00
2 อบต.บางตีนเป็ด บ่อขยะทต.ดอนฉิมพลี หมู่ 15 ต.ดอนฉิมพลี อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา 22 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
3 อบต.คลองตะเกรา บ่อขยะกำนันเกรียงศักดิ์ หมู่ 5 22 ต.หนามแดง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 204.55
4 อบต.วังตะเคียน บ่อขยะทต.บางคล้า หมู่ 4 68 ต.กกสับ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา 27 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
5 อบต.คลองนครเนื่องเขต บ่อขยะทต.บางขนาก หมู่ 2 ต.บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
6 ทต.คลองแสนแสบ บ่อขยะทม.ฉะเชิงเทรา หมู่ 12 ต.บางขวัญ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 98.65
7 ทต.บางขนาก บ่อขยะอบจ.ฉะเชิงเทรา หมู่ 1 ต.เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา 70 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 209.23