จังหวัด ปราจีนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ 1 ถนน สุวินทวงศ์ ต. รอบเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-454-004 โทรสาร 037-454-004

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.109947841616 y : 101.32760703766

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,762.36 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 70

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 12 แห่ง
อบต. 56 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

24 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 24 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 24 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.โคกไทย บ่อขยะอบต.โคกไทย หมู่ 6 - ต. โคกไทย อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
2 ทต.เมืองเก่า บ่อขยะทต.เมืองเก่า หมู่ 7 บ้านปราสาท ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 48-2-25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 16.00
3 อบต.ศรีมหาโพธิ บ่อขยะอบต.ศรีมหาโพธิ หมู่ 10 บ้านหนองหอย ต. โคกไทย อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 34 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
4 อบต.กบินทร์ บ่อขยะอบต.กบินทร์ หมู่ 6 หมู่ 6 บ้านสระดู่ ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 150 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 20.00
5 อบต.หนองโพรง บ่อขยะอบต.หนองโพรง หมู่ 11 บ้านวังตะพาบ ต. โคกไทย อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
6 อบต.กรอกสมบูรณ์ บ่อขยะอบต.กรอกสมบูรณ์ หมู่ 7 ต. โคกไทย อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
7 อบต.ลาดตะเคียน บ่อขยะอบต.ลาดตะเคียน หมู่ 9 บ้านคลองร่วม ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 6-0-99 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
8 อบต.นาดี บ่อขยะทต.นาดี หมู่ 6 ต. โคกไทย อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
9 อบต.นาดี บ่อขยะอบต.นาดี หมู่ 6 บ้านสระจาน ต. โคกไทย อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 18 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
10 ทต.โคกปีบ บ่อขยะทต.โคกปีบ หมู่ 2 บ้านเหล่าไอ้ตา ต. โคกไทย อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.80
11 ทต.กบินทร์ บ่อขยะทต.กบินทร์ หมู่ 12 บ้านคลองกลาง ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 29-70 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
12 ทต.ศรีมหาโพธิ์ บ่อขยะทต.ศรีมหาโพธิ หมู่ 1 ต. โคกไทย อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 35 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
13 ทต.สระบัว บ่อขยะทต.สระบัว หมู่ 5 บ้านสระบัว ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
14 อบต.ท่าตูม บ่อขยะอบต.ท่าตูม หมู่ 3 บ้านหลังถ้ำหมู่ ต. โคกไทย อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 33.00
15 อบต.กบินทร์ บ่อขยะอบต.กบินทร์ หมู่ 10 หมู่ 10 บ้านชำโสม ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
16 อบต.หัวหว้า บ่อขยะอบต.หัวหว้า หมู่ 5 บ้านหัวชา ต. โคกไทย อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
17 อบต.วังตะเคียน บ่อขยะอบต.วังตะเคียน หมู่ 5 บ้านวังตะเคียน ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
18 อบต.หนองกี่ บ่อขยะอบต.หนองกี่ หมู่ 5 บ้านทด ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 44-2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.00
19 อบต.ทุ่งโพธิ์ บ่อขยะอบต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต. โคกไทย อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
20 อบต.สำพันตา บ่อขยะอบต.สำพันตา หมู่ 2 บ้านคลองชุมพล ต. โคกไทย อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.16
21 อบต.โคกปีบ บ่อขยะอบต.โคกปีบ (ที่เช่าเอกชน) หมู่ 9 บ้านหนองเรือ ต. โคกไทย อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
22 ทม.ปราจีนบุรี บ่อขยะทม.ปราจีนบุรี หมู่ 7 บ้านดงยาง ต. โคกไทย อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 32 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 64.53
23 ทต.กรอกสมบูรณ์ บ่อขยะทต.กรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 บ้านกรอกสมบูรณ์ ต. โคกไทย อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 30-2-74 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
24 อบต.นนทรี บ่อขยะอบต.นนทรี หมู่ 7 บ้านโคกสว่าง ต. โคกไทย อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี - ปราจีนบุรี 44 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 4.20