จังหวัด บุรีรัมย์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 44611342 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,291.68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 209

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 59 แห่ง
อบต. 146 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

38 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 42 แห่ง กำจัดถูกต้อง 4 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 38 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.สตึก บ่อขยะทต.สตึก หมู่ 8 บ้านหนองเกาะต. อิสาณ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 143 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.30
2 ทม.บุรีรัมย์ บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ หมู่ 10 ต.พระครู ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสงต. อิสาณ อ. เมืองนครราชสีมา จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 100 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 113.00
3 ทต.สตึก บ่อขยะทต.สตึก (หมักปุ๋ย) หมู่ 8 บ้านหนองเกาะ ต. สตึก อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 143 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 16.00
4 ทต.ประโคนชัย บ่อขยะทต.ประโคนชัย หมู่ 9 บ.ห้วยปอ ต. สตึก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 187 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 32.00
5 ทต.โนนดินแดง บ่อขยะทต.โนนดินแดง หมู่ 11 บ้านซับคะนิง ต. สตึก อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
6 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 13 บ้านหลักศิลา ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
7 อบต.โคกมะม่วง บ่อขยะอบต.โคกมะม่วง หมู่ 15 บ้านบ่อทอง ต. สตึก อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
8 ทต.คูเมือง บ่อขยะทต.คูเมือง หมู่ 6 บ้านคูเมือง ต. สตึก อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 4.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.13
9 อบต.หนองเยือง บ่อขยะอบต.หนองเยือง บ้านม่วง หมู่ 7 บ้านม่วง ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
10 อบต.กู่สวนแตง บ่อขยะอบต.กู่สวนแตง หมู่ 1 บ้านกู่สวนแตง ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
11 ทต.ชำนิ บ่อขยะทต.ชำนิ หมู่ 7 บ้านหนองตะเคียน ถนน ลำปลายมาศ-นางรอง ต. สตึก อ. ชำนิ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.60
12 อบต.หนองเยือง บ่อขยะอบต.หนองเยือง บ้านห้วยเหี้ย หมู่ 4 บ้านห้วยเหี้ย ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
13 อบต.ทองหลาง บ่อขยะอบต.ทองหลาง หมู่ 6 บ้านหัวหนอง ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
14 ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์ บ่อขยะทต.บ้านใหม่ไชยพจน์ หมู่ 4 บ้านหัวฝาย ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 22 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
15 อบต.สระแก้ว บ่อขยะอบต.สระแก้ว หมู่ 11 ต. สตึก อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.13
16 อบต.หนองโดน บ่อขยะอบต.หนองโดน หมู่ 1 โคกหัวโตก ต. สตึก อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
17 ทต.บ้านกรวด บ่อขยะทต.บ้านกรวด บ้านสายโทสองเหนือ ต. สตึก อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 72 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 31.90
18 อบต.บ้านเป้า บ่อขยะอบต.บ้านเป้า หมู่ 3 บ้านดอนกลาง ต. สตึก อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
19 ทต.แสลงโทน บ่อขยะทต.แสลงโทน หมู่ 3 ต. สตึก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
20 อบต.บ้านเป้า บ่อขยะอบต.บ้านเป้า หมู่ 2 บ้านหนองบัวตระใกล้ ต. สตึก อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.42
21 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 9 บ้านบง ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 0.125 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
22 ทต.หนองกี่ บ่อขยะทต.หนองกี่ หมู่ 4 ถนน หรดี ต. สตึก อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 41 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.70
23 ทต.ถาวร บ่อขยะทต.ถาวร หมู่ 8 บ้านถาวร ต. สตึก อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
24 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 8 บ้านแก ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
25 ทต.ห้วยหิน บ่อขยะทต.ห้วยหิน หมู่ 7 ต. สตึก อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
26 ทต.ละหานทราย บ่อขยะทต.ละหานทราย หมู่ 10 บ้านหนองแวง ต. สตึก อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
27 อบต.หนองเยือง บ่อขยะอบต.หนองเยือง บ้านโคกจิก หมู่ 1 บ้านโคกจิก ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
28 อบต.สำโรง บ่อขยะอบต.สำโรง หมู่ 3 บ้านตะโกรี ต. สตึก อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 0.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
29 ทต.กระสัง บ่อขยะทต.กระสัง หมู่ 2 บ้านหนองแต้ ถนน กระสัง-ลำดวน ต. สตึก อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 8.35 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.20
30 อบต.หนองเยือง บ่อขยะอบต.หนองเยือง บ้านส้มป่อย หมู่ 3 บ้านส้มป่อย ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.89
31 อบต.ทองหลาง บ่อขยะอบต.ทองหลาง หมู่ 9 บ้านหนองหัวศาลา ถนน เจนจบทิศ ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.10
32 ทต.นาโพธิ์ บ่อขยะทต.นาโพธิ์ หมู่ 6 บ้านหัวขัว ต. สตึก อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
33 อบต.หนองเยือง บ่อขยะอบต.หนองเยือง บ้านยางทะเล หมู่ 5 บ้านยางทะเล ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
34 อบต.ทองหลาง บ่อขยะอบต.ทองหลาง หมู่ 10 บ้านโนนดินแดง ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
35 ทต.ตลาดนิคมปราสาท บ่อขยะทต.ตลาดนิคมปราสาท หมู่ 1 บ้านใหม่ ต. สตึก อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
36 อบต.เสาเดียว บ่อขยะอบต.เสาเดียว หมู่ 4 บ้านศรีพัฒนา ถนน ลำปลายมาศ-หนองกี่ ต. สตึก อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 0.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.12
37 ทต.หนองไม้งาม บ่อขยะทต.หนองไม้งาม หมู่ 10 ต. สตึก อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
38 อบต.บ้านเป้า บ่อขยะอบต.บ้านเป้า หมู่ 6 บ้านสระแก้ว ต. สตึก อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 90 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
39 ทต.พุทไธสง บ่อขยะทต.พุทไธสง หมู่ 4 ต. สตึก อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 21 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 18.00
40 อบต.แดงใหญ่ บ่อขยะอบต.แดงใหญ่ หมู่ 7 บ้านหนองจิก ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.75
41 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 10 บ้านหนองนกคู่ ต. สตึก อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 0.125 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
42 ทต.หนองหงส์ บ่อขยะทต.หนองหงส์ หมู่ 5 ต. สตึก อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ 12.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00