จังหวัด อำนาจเจริญ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ชยางกูร ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 45511440 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,161.25 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 64

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
อบต. 39 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

11 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 12 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 11 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบจ.อำนาจเจริญ บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) บ้านดงสีบู ต.ไกคำ ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 98 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.26
2 อบต.คำเขื่อนแก้ว บ่อขยะอบต.คำเขื่อนแก้ว บ้านดงแสนแก้ว หมู่ 4 บ้านดงแสนแก้วต. ไก่คำ อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.45
3 อบต.จิกดู่ บ่อขยะอบต.จิกดู่ หมู่ 6 บ้านดู่ในต. ไก่คำ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.07
4 ทต.รัตนวารีศรีเจริญ บ่อขยะทต.รัตนวารีศรีเจริญ(หัวตะพาน)* N/A จ. อำนาจเจริญ 0 - อำนาจเจริญ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
5 ทต.นาหมอม้า บ่อขยะทต.นาหมอม้า บ้านนาหมอม้า หมู่ 7 บ้านนาหมอม้า อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.04
6 ทต.ปทุมราชวงศา บ่อขยะทต.ปทุมราชวงศา หมู่ 2 บ้านนาหว้า อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
7 อบต.จานลาน บ่อขยะอบต.จานลาน บ้านสร้อย หมู่ 10 บ้านสร้อย อ. พนา จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
8 อบต.หนองไฮ บ่อขยะอบต.หนองไฮ หมู่ 3 บ้านนาอุดม อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
9 ทต.หัวตะพาน บ่อขยะทต.หัวตะพาน หมู่ 7 บ้านหัวตะพาน อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.86
10 ทต.เค็งใหญ่ บ่อขยะทต.เค็งใหญ่ หมู่ 10 บ้านหัวดง อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.78
11 ทต.น้ำปลีก บ่อขยะทต.น้ำปลีก หมู่ 9 บ้านน้ำปลีก อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 24 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
12 ทต.ชานุมาน บ่อขยะทต.ชานุมาน บ้านโนนสำราญ อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ - อำนาจเจริญ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.21